Gastrolės, festivaliai

Vakarinė pakrantė

Čikaga

Rytinė pakrantė

Maryland'as

2007 m. Kovo mėn. "Teatriuko" gastrolės į JAV (partneris Garrett Koledžas, Maryland valstijoje).
Spektakliai vyks Los Andželes, Čikagos, Niudžersio, Niujorko, Filadelfijos, Vašingtono lietuvių bendruomenėse ir Maryland valstijos amerikiečių mokyklose, bei Garrett Koledže.

2006 m. Gegužės mėn. "Teatriukas" dalyvavo II Tarptautiniame ASITEŽO festivalyje Klaipėdoje,
kur pristatė premjerą - kitokį spektaklį visai šeimai "Pelės maldos", pagal vienuolės A.Toigo to paties pavadinimo knygelę.

2005 m. Rugsėjo mėn. aktualūs teatro vaikams ir jaunimui klausimai buvo sprendžiami 15-ame Pasaulinės organizacijos ASSITEJ Kongrese, kuris vyko Montrealyje, Kanadoje. Lietuvos Kultūros ministerijai paskyrus lėšų, Lietuvą atstovavo Nacionalinio teatrų vaikams ir jaunimui centro Lietuvoje "ASITEŽAS" prezidentė aktorė Violeta Podolskaitė ir "Teatriuko" trupės aktorė Dalia Mikoliūnaitė.

2004 m. Spalio mėn. "Teatriukas" vaidino Teatrų vaikams ir jaunimui asociacijos ASITEŽAS festivalyje. Spektaklis "Kad būtų linksma" buvo parodytas Vilniuje ir Alytuje.

2004 m. Gegužės mėn. Lietuvių šv. Kazimiero bažnyčioje ir Notingham kultūros namuose buvo suvaidinti du spektakliai vaikams "Piemenėlių išdaigos" ir koncertas suaugusiems. Ačiū kun. Petrui, Aivarui ir kitiems už malonų laiką.

2003 m. rudenį "Teatriuko" aktoriai lietuvių šv. Kazimiero bažnyčios kvietimu gastroliavo Londone. Koncertas "Karuselė už miesto" įvyko "Meno laive", šalia Tauer bridge (Tauer tilto), du spektakliai "Kad būtų linksma", bei du dainuojamosios poezijos vakarai suaugusiems buvo suorganizuoti pačioje bažnyčioje. Dėkojame Laurai Dzelzytei ir kun. Petrui Tverijonui už kvietimą ir pagalbą organizuojant gastroles.

2001 m. Spalio 1 d. Muzikinio spektaklio "Pasakos telefonu" premjera Lietuvos Nacionalinio dramos teatro Mažojoje salėje, festivalio "Teatrai - vaikams" metu.

Nuo 1998 metų "Teatriuko" trupė aktyviai gastroliavo visoje Lietuvoje. Beveik neliko neaplankytų pradinių, vidurinių mokyklų, vaikų darželių, miestų kultūros namų, daug vaidinta bibliotekose, miestų aikštėse.

1999 rudenį "Teatriuko" spektakliai buvo šiltai priimti ir gerai įvertinti tarptautiniame vaikų teatrų festivalyje "Kaukutis" Kretingoje. Buvo suvaidinti spektakliai "Piemenėlių išdaigos" ir "Kad būtų linksma".

1999 Balandžio mėn. "Teatriuko" trupė dalyvavo festivalyje - konkurse "Teatrai - vaikams" ir laimėjo Vilniaus miesto savivaldybės prizą už spektaklį "Piemenėlių išdaigos".

Tarptautiniame festivalyje "Vilniaus dienos '99" pirmą kartą scenoje teatralizuotas koncertas suaugusiems vaikams pagal J. Erlicko poeziją pavadinimu "Verksiu". Koncertas įvyko po atviru dangum, Barboros Radvilaitės kiemelyje.

Į viršų